Showing posts with label Zhan Xiaoli. Show all posts
Showing posts with label Zhan Xiaoli. Show all posts

Saturday, March 25, 2017

Tian Zhen De Yu Yan - Zhan Xiaoli (天真的預言 - 詹小櫟)


To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour

*
一顆沙中看出一個世界
Yi ke sha zhong kan chu yi ge shi jie
一朵花裡看出一座天堂
Yi duo hua li kan chu yi zuo tian tang
把無限放在你的手掌上
Ba wu xian fang zai ni de shou zhang shang
把永恆在一剎那間收藏
Ba yong heng zai yi cha na jian shou cang

Repeat *