Showing posts with label Mai Meng. Show all posts
Showing posts with label Mai Meng. Show all posts

Tuesday, January 26, 2021

Chun Hua Qiu Yue He Shi Liao - Mai Meng (春花秋月何时了 - 孟庭苇)


春花秋月何时了
Chun hua qiu yue he shi liao
往事知多少
Wang shi zhi duo shao
小楼昨夜又东风

Xiao lou zuo ye you dong feng
故国不堪回首月明中
Gu guo bu kan hui sh
ou yue ming zhong

雕栏玉砌应犹在
Diao lan yu qi ying you zai
只是朱颜改
Zhi shi zhu yan gai
问君能有几多愁
Wen jun neng you ji duo chou
恰似一江向东流
Qia shi yi jiang xiang dong liu

风中有朵雨做的云
Feng zhong you duo yu zuo de yun
一朵雨做的云
Yi duo yu zuo de yun
云的心里全都是雨
Yun de xin li quan dou shi yu
滴滴全都是你
Di di quan dou shi ni

风中有朵雨做的云
Feng zhong you duo yu zuo de yun
一朵雨做的云
Yi duo yu zuo de yun
云在风里伤透了心
Yun zai feng li shang tou liao xin
不知又将吹向那儿去
Bu zhi you jiang chui xiang na er qu

雕栏玉砌应犹在
Diao lan yu qi ying you zai
只是朱颜改
Zhi shi zhu yan gai
问君能有几多愁
Wen jun neng you ji duo chou
恰似一江向东流
Qia shi yi jiang xiang dong liu

雕栏玉砌应犹在
Diao lan yu qi ying you zai
只是朱颜改
Zhi shi zhu yan gai
问君能有几多愁
Wen jun neng you ji duo chou
恰似一江向东流
Qia shi yi jiang xiang dong liu

问君能有几多愁
Wen jun neng you ji duo chou
恰似一江向东流
Qia shi yi jiang xiang dong liu
恰似一江向东流
Qia shi yi jiang xiang dong liu