Wednesday, November 19, 2014

Xiao Ji Xiao Ji - Rollin Wang Rong (小雞小雞 - 王蓉)


*
母鸡母鸡母鸡母鸡母鸡母鸡 咕咕 Day
Mu ji mu ji mu ji mu ji mu ji mu ji gu gu Day
小鸡小鸡小鸡小鸡小鸡小鸡 咕咕 Day
Xiao ji xiao ji xiao ji xiao ji xiao ji xiao ji gu gu day
母鸡母鸡母鸡母鸡母鸡母鸡 咕咕 Day
Mu ji mu ji mu ji mu ji mu ji mu ji gu gu Day
公鸡公鸡公鸡公鸡 喔喔 喔喔喔
Gong ji gong ji gong ji gong ji o o o o o

**
母鸡母鸡母鸡母鸡母鸡母鸡 咕咕 Day
Mu ji mu ji mu ji mu ji mu ji mu ji gu gu Day
小鸡小鸡小鸡小鸡小鸡小鸡 咕咕 Day
Xiao ji xiao ji xiao ji xiao ji xiao ji xiao ji gu gu Day
母鸡母鸡母鸡母鸡母鸡母鸡 咕咕 Day
Mu ji mu ji mu ji mu ji mu ji mu ji gu gu Day
公鸡公鸡公鸡公鸡
Gong ji gong ji gong ji gong ji
谁偷了我的 Chua 米 $^@#%?
Shui tou le wo de Chua mi $^@#%?

***
咕咕 Day 咕咕咕咕 Day
Gu gu Day gu gu gu gu Day
咕咕咕咕咕咕 Day
Gu gu gu gu gu gu Day
咕咕咕咕 Day
Gu gu gu gu Day
咕咕 Day 咕咕咕咕 Day
Gu gu Day gu gu gu gu Day
咕咕咕 咕咕咕咕
Gu gu gu gu gu gu gu
咕咕咕 咕咕咕咕
Gu gu gu gu gu gu gu
咕咕咕 咕咕咕 咕咕 Day
Gu gu gu gu gu gu gu gu Day

喔喔喔喔 喔喔啊 叽 叽叽 叽叽 叽叽叽叽 叽叽
O o o o o o a ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji
喔喔喔喔 喔喔哎
O o o o o o ai
喔喔喔喔 喔喔哎
O o o o o o ai
汪 汪汪 汪汪
Wang wang wang wang wang
咕咕 Day
Gu gu Day

麽麽咩 麽麽咩
Mo mo mie mo mo mie
么咩么咩 麽麽咩
Mo mie mo mo mo mie
呱 呱呱 呱呱
Gua gua gua gua gua
呱 呱呱 哞
Gua gua gua mou

喔喔喔喔 喔喔哎 汪汪
O o o o o o ai wang wang
喔喔喔喔 喔喔哎 汪汪
O o o o o o ai wang wang
咩 哞 咩 哞
Mie mou mie mou
谁偷了我的 Chua 米 $^@#%?
Shui tou le wo de Chua mi $^@#%?

Repeat ***

Bi Bi Bou Bi Bou Bi Bi Bi Bi Bou
Bi Bi Bi Bi Bou Bi Bi Bi Bi Bou Bou
Di Di Di Di Di Di Di Di Day
Day Day Day Day Day Day Di Go
Ohi Bi Le Ba La Bong
Li Ge Long Li Ge Long Li Ge Long
Bi Bi Bi Bi Bou Bou Bi Bi Bou Bou
Diu Diu Diu Diu

Repeat *

Repeat **

Repeat ***

谁偷了我的 Chua 米 $^@#%?
Shui tou le wo de Chua mi $^@#%?

No comments:

Post a Comment